Tarihçe

ODTÜ Geliştirme Vakfı Ankara okulları ilk mezunlarını 1996 – 1997 eğitim – öğretim yılında vermiştir. ODTÜ Kolej Mezunlar Derneği, tüm mezunlarını temsil eden bir dernektir.


Dernek, 2005 yılında ODTÜ Kolej Mezunlar Derneği (OKMD) adını alır. OKMD bugün ODTÜ Kolej’i manen destekleyici faaliyetler sürdürmektedir. Faliyetlerin tamamı yalnızca “mezunları bir araya getirmeyi” amaçlayan çalışmalardır.


ODTÜ Ankara Koleji mezunları tarafından yönetilen OKMD, Ankara okullarında eğitim görenleri bir araya toplayarak;


  • Mezunlar arasındaki birlikteliği kuvvetlendirmek
  • Mezunlar potansiyelinin derneğe yakışır faaliyetler ile desteklenmesi
  • Mezunlar arası iletişimin pekiştirilmesi